درباره ما

Variety and plurality of all decorative stone in Iran's wealthy stone mines and in consideration of improvement in usage of them in Iran and other countries, needs the necessity for extraction and production of this product by the best developed technology machines made by other Pioneer countries in this craft. So for this necessity, JahanNama by beneficiary of highly valued and experienced human resources in this industry and also by having the technical knowledge, equipments, and developed machines matches with the international standards in stone craft produces and presents the variety of decorative and building stone production in tiles (Marble and Travertine) for its great and respectable customers.


تعدد و تنوع سنگهای تزئینی در ذخایر و معادن غنی سنگ ایران و همچنین با توجه به گستره روز افزون بازار مصرف آن در داخل و خارج از کشور، ضرورت استخراج و فرآوری این محصول را منطبق بر پیشرفته ترین تکنولوژی در ماشین آلات کشورهای پیشگام در این صنعت طلب می نماید. لذا در تحقیق این ضرورت سنگبری جهان نما با بهره گیری از تجارب پیشینیان در این صنعت و همچنین با در اختیار داشتن دانش فنی، تجهیزات و ماشین آلات برتر و پیشرفته منطبق با استانداردهای بین المللی در صنعت سنگ، انواع فرآورده های سنگهای تزئینی و ساختمانی بصورت تایل(ماربل - تراورتن) مورد نیاز مشتریان محترم داخلی و خارجی را تولید و عرضه می نماید.